nl |  fr |  en |  de |  it |  pl |  es |  no |  da |  sv |  fi
Stap 1 : myBasware Light-inschrijving
Persoonlijke gegevens:
Familienaam
Voornaam
Geslacht
Geboortedatum (dd/mm/jjjj)
Geboorteplaats
Nationaliteit
E-mailadres
Creëer uw myBasware account:
Gebruikersnaam
Wachtwoord  
Bevestig uw nieuw wachtwoord

Tips voor het aanmaken van het wachtwoord

Voor het nieuwe wachtwoord wordt aanbevolen de volgende regels te respecteren:

  • Het wachtwoord bevat idealiter 3 verschillende soorten tekens, b.v. een hoofdletter, een kleine letter en een cijfer.
  • Daarnaast zijn alle afdrukbare tekens toegestaan, zoals tekens met accenten, speciale tekens en leestekens (bijv.: $, @, #, -, _, ?, ., /, +, §).
  • Andere tekens zijn daarentegen verboden: het gaat voornamelijk over functietoetsen als "Delete", "Ctrl", "Alt", "PgUp", "Back Space", enz.
  • Voor uw eigen veiligheid raden wij u ten stelligste aan reeksen als "A1A1", 1234 of "ABCD" te vermijden.
  • Opgelet: U staat op het punt om uw wachtwoord te veranderen. Het wachtwoord kan alleen door u gewijzigd worden. Wees zeker dat u een wachtwoord kiest dat u altijd kan onthouden. Het is immers voor niemand anders toegankelijk. Zelfs de Klantendienst heeft geen toegang tot uw wachtwoord.
 
Typ de cijfers en letters in de afbeelding
over in het veld rechts.
Klik op de afbeelding om te herladen.