nl |  fr |  en |  de |  it |  pl |  es |  no |  da |  sv |  fi
Steg 1 : myBasware Light-registrering
Personuppgifter
Efternamn
Förnamn
Kön
Födelsedatum (dd/mm/åååå)
Födelseort
Nationalitet
E-postadress
Skapa ett myBasware-konto:
Användarnamn
Lösenord  
Bekräfta ditt nya lösenord

Tips för att skapa ett lösenord.

Vi rekommenderar att du rättar dig efter följande regler när du skapar ett nytt lösenord:

  • Det ska helst innehålla 3 olika typer av tecken. t.ex. versaler, gemener och siffror.
  • Alla tryckbara tecken går att använda, som accentuerade tecken, specialtecken och kommateringstecken (till exempel: $, @, #, -, _? . ,/, +).
  • Alla andra tecken är förbjudna, men dessa är främst funktionstangenter som 'Delete', 'Ctrl', 'Alt', 'PgUp', 'Back Space', etc.
  • För din egen säkerhet rekommenderar vi att du undviker serier, som till exempel A1A1, 123 eller ABCD.
  • Obs! du är på väg att ändra ditt lösenord. Endast du kan ändra ditt lösenord. Se till att lösenordet du valt är lätt att komma ihåg eftersom ingen annan har tillgång till det. Inte ens vår kundtjänst har tillgång till ditt lösenord.
 
Kopiera tecknen som du ser i bilden ovan till inmatningsfältet.
Klicka på bilden om du inte kan läsa tecknen och vill att nya tecken ska visas.