nl |  fr |  en |  de |  it |  pl |  es |  no |  da |  sv |  fi
Etap 1 : rejestracja do myBasware
Dane osobowe
Nazwisko
Imię
Płeć
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
Miejsce urodzenia
Narodowość
Adres e-mail
Stwórz konto myBasware :
Nazwa użytkownika
Hasło  
Potwierdź swoje nowe hasło

Wskazówki dotyczące wyboru hasła.

Zalecamy wybranie hasła zgodnie z następującymi zasadami:

  • Najlepiej, gdyby zawierało 3 różne rodzaje znaków: np. wielkie litery, małe litery i cyfry.
  • Można także stosować wszelkie drukowalne znaki, czyli znaki z akcentami, znaki specjalne i przestankowe (przykładowo: $, @, #, -, _? . ,/, +).
  • Wszelkie inne znaki są niedozwolone, jednakże obejmują one w zasadzie tylko klawisze funkcyjne, takie jak 'Delete', 'Ctrl', 'Alt', 'PgUp', 'Back Space' itp.
  • Dla Twojego bezpieczeństwa zalecamy Ci unikanie powtarzających się ciągów, takich jak A1A1, 123 lub ABCD.
  • Uwaga: przystępujesz do zmiany swojego hasła. Twoje hasło może być zmienione wyłącznie przez Ciebie. Pamiętaj, aby wybrane hasło było dla Ciebie łatwe do zapamiętania, ponieważ nikt inny nie ma do niego dostępu. Nawet Dział Obsługi Klienta nie ma do niego dostępu.
 
Wpisz w polu formularza litery widoczne na powyższym obrazku.
Jeżeli nie widzisz ich wyraźnie, kliknij obrazek, aby go odświeżyć.